Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Тестване за радиоактивност на хранителните продукти от SGS – гарантира, че хранителните продукти и техните съставки са безопасни за консумация и отговарят на международните ограничения за радионуклиди.

Авариите в атомните електроцентрали във Фукушима през 2011 г. и в Чернобил през 1986 г. предизвикват все по-голяма загриженост у правителствата, промишлеността и потребителите, свързана с риска от радиоактивно замърсяване на храната и питейната вода. Нашите съвременни лаборатории за тестване на радионуклиди са акредитирани по ISO 17025 и могат да ви помогнат да откриете и да измерите евентуалното радиоактивно замърсяване на вашите продукти.

По какъв начин радиоактивните изотопи навлизат в хранителната верига?

По принцип, замърсяването на хранителните продукти може да се случи по три начина:

  • Повърхностно замърсяване радиоактивните частици се натрупват по повърхността на селскостопанските култури, които впоследствие се консумират от хора или животни
  • Замърсяване на почвата – замърсяванията от почвата и водата могат да навлязат в растенията и селскостопанските култури
  • Замърсяване на водата – радиоактивните частици от замърсената вода могат да се натрупат в морските и сладководните хранителни продукти

Нашите услуги за тестване гарантират безопасност на вашите продукти, както и вашата лична безопасност, като същевременно свеждат до минимум рисковете от предявяване на съдебни искове.

Кои радиоактивни елементи могат да се измерват?

Всички радиоактивни елементи подлежат на измерване и ние можем да измерим изпуснатата радиация с инструмент, например гайгеров брояч, гама спектрометър, течно-сцинтилационен или пропорционален брояч.

Защо да изберете SGS?

Можете да разчитате на нашите национални и международни експертни познания при тестването на безопасността на хранителните продукти, за да сте сигурни, че ще спазвате разпоредбите за радиоактивност на хранителните продукти.

Демонстрирайте вашето отговорно отношение към безопасността на хранителните продукти пред потребителите, доставчиците и вашите партньори, като се възползвате от тестването на радиоактивността на хранителните продукти, предлагано от SGS.