Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Оценяването на Вашата квота за въглеродни емисии и измерването на действителния Ви въглероден отпечатък е лесно с услугите за въглероден отпечатък от SGS.

Ние сме признат световен лидер в потвърждаването на емисиите парникови газове и разполагаме с международен опит в широка гама от проекти за промяна на климата. Ние можем да определим размера на емисиите парникови газове, произвеждани от Вашата организация, Вашата верига за доставки и по протежение на целия Ви продуктов жизнен цикъл.

Нашите услуги за изчисляване и верификация на въглероден отпечатък също Ви помагат да се възползвате от програмите за търговия с емисии и поставяне на етикет върху продуктите, които Ви дават конкурентоспособност и разширяват имиджа на Вашата марка, както и опаковането на продукти. Що се отнася до пазарна стойност, ние можем да предложим независимо сертифициране от акредитирана трета страна на въглеродния отпечатък на Вашия продукт според международно признати стандарти, като например верификация на въглероден отпечатък по PAS 2050.

Услугите за продуктов въглероден отпечатък от SGS Ви помагат да утвърдите ангажимента си за справяне и редуциране на Вашия въглероден отпечатък. Свържете с нашите експерти по околната среда днес, за да разберете повече.