Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

SGS осигурява гама от дейности на място и услуги по вземане на проби на място, за да се гарантира съответствие на нормативите за околна среда и за принос към безопасността и производителността на Вашия обект..

Защитата на Вашите водни ресурси за устойчиво бъдеще означава да поддържате водоснабдяването, което имате, чисто и без замърсители. Нашите експертни екипи по околна среда предлагат гама от услуги по вземане на водни проби за изследване на Вашите водни ресурси и за определяне на процеси за пречистване, които са необходими, за да отговаряте на нормативните изисквания и да си осигурите устойчиво развитие.

Обърнете се към нашите доверени и акредитирани екипи за повече информация още днес.