Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

SGS предлага пълна гама от услуги за лабораторен аутсорсинг. Обадете се на нашия опитен екип по околна среда днес, за да обсъдим бизнес модела, който ще прилегне на Вашата фирма.

В днешния високо конкурентен бизнес свят компаниите са под нарастващо напрежение за намаляване на разходите, особено в области, които са второстепенни операции. Ако контролът на състоянието на околната среда, изпитването и анализът не са Вашия основен бизнес, защо трябва да понасяте допълнителни административни услуги за предлагането на тази услуга. Възползвайте се от услугите за лабораторен аутсорсинг и офшорни изпитвания. Можете да посрещнете нуждите на Вашия бизнес чрез намаляване на административните си разходи.

Оставете проектирането и извършването на лабораторен анализ на нас и намалете усложняването при работа с няколко доставчика. Докоснете се до нашата база от знания и международна мрежа от контакти от широк спектър от различни проекти в селското стопанство, минното дело, нефт и газова промишленост. Нашите аутсорсинг решения в областта на околната среда включват създаването на специално построени за целта лаборатории на място, за да се завърши интеграцията на дейностите на Вашата компания в нашата широка мрежа от анализи. Можем също да се погрижим за поемането на лабораторните оценки, оборудване и ключов персонал при необходимост.

Можете да увеличите предимството си над Вашата конкуренция чрез фокусиране върху Вашите основни бизнес цели и да оставите услугите по изпитване на околната среда в нашите сигурни ръце. Обадете се на нашия опитен екип днес за цялостно решение на всички Ваши нужди от лабораторни тестове.