Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

За здрава конструкция със солидни основи се обадете на екипа за геотехнически изследвания и проучвания на SGS.

Нашият експертен анализ и мнение Ви гарантират увереност при започването на следващия Ви строителен проект.

Нашите геотехнически изследвания и проучвания предоставят данните, от които се нуждаете за солидни и точни планове на конструкция, промишлено място или жилищна сграда. На базата на нашия анализ, ние ще Ви предоставим ясен и подробен доклад. Лесноразбираемите графики помагат за обяснението на данните и Ви показват вида основи, от който ще се нуждаете за Вашите планове.

Нашите геотехнически екипи използват само най-модерните методи и усъвършенствано оборудване, за да изготвят цялостен анализ на Вашата почва и за да определят нейната стабилност. С помощта на най-актуалните системи за географска информация, нашите резултати Ви дават ясна картина за физическите свойства на Вашата почва. С тези данни ние можем да Ви осигурим най-ефективния съвет за основи.

Гамата от техники, които използваме за геотехнически и хдрологически проучвания, включва:

  • Сондаж и определяне на сърцевината  
  • Тестове за пенетрация с механичен и електрически конус
  • Свободно вземане на проби 
  • Инсталиране на пиезометри
  • Тестове за конусна пенетрация
  • Предварителни тестове за уплътняване на почвата тип Панда
  • Тестове за уплътняване на почвата с натоварване на плоча
  • Тестове за плътност на почвата с динамична пенетрация
  • Тестове за водна помокаемост

Гамата от методи ни позволява да се приспособяваме напълно и да използваме точната техника според Вашето местоположение. За да изследваме геологията и хидрологията на места с ограничен достъп, в блатисти или неравни местности, ние използваме приспособени инсталации за вземане на проби, както и превозни средства, за да поставим пиезометри и да вземем безпроблемно проби за изпитване на почвата.

Цялостната подготовка от особено значение за стабилните основи и подпорни системи за Вашата конструкция. Обадете се на нашите напълно акредитирани експерти по геотехнически изследвания и проучвания, за да получите подробен доклад, който ще даде на Вашия проект възможно най-доброто начало.