Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

SGS е световен лидер във верификацията на емисии парникови газове и оценката на жизнения цикъл.

Нашият международен опит в разнообразна гама от проекти по промяната в климата означава, че разполагаме с експертизата за оценка на емисиите парникови газове, произвеждани от Вашата организация, от Вашата верига за доставки и по целия Ви продуктов жизнен цикъл.

Тъй като екологичната устойчивост е важен фактор в проектите във всички отрасли, Вие трябва да предоставите на клиентите си и на крайните потребители независима и обективна информация за околната среда във връзка с Вашата дейност. Нашите услуги за изчисляване и верификация Ви помагат да се възползвате от програмите за търговия с емисии и поставяне на етикет върху продуктите. Анализът на жизнения цикъл Ви дава възможност да докажете екологичната устойчивост на Вашите проекти, продукти и услуги.

Тъй като ние сме в крак с най-новите разпоредби за околната среда и екологична устойчивост, Вие можете да посветите времето си на развиване на основната Ви дейност. Освен че спомагат за постигане на националните и международни стандарти за околната среда, нашите услуги за оценка на парниковия газ и жизнения цикъл могат да насърчат обновяването на продукцията и да Ви осигурят конкурентно предимство за подобряване на репутацията на марката.

Свържете се с нас още днес, за да разберете как можем да Ви помогнем да достигнете стандартите за качество на околната среда и да поддържате постоянно съответствие с разпоредбите за околната среда във Вашия отрасъл.