Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Вашите емисии могат да окажат влияние на качеството на атмосферния въздух в близост до мястото на извършване на вашата дейност.

За да сте сигурни, че работите в чиста и безопасна околна среда, свържете се с SGS, за да получите оценка на качеството на въздуха, включваща оценка на качеството на въздуха и изследване на разсейването на миризмите.

Качеството на въздуха на външната Ви работна среда - качеството на околния въздух - може да окаже влияние не само върху здравето на Вашия персонал. Отделяните от Вас емисии могат да представляват нарушение на нормативните изисквания или да доведат до неприятни оплаквания в квартала Ви.

Ние можем да Ви помогнем да разберете влиянието на отделяните от Вас емисии чрез изготвяне на инвентаризация на емисиите и използване на модели на разсейване, за да се очертаят и изразят количествено засегнатите зони около мястото на извършаване на дейността ви. По този начин можете да вземете решение относно необходимото оборудване за контрол на на замърсяването на въздуха и различни стратегии, както и да сравните възможностите, използвайки надеждни данни.

Нашите модели са подходящи за представяне пред държавни агенции за получаване на разрешителни. Това често се оказва ключов момент за одобряване на нови дейности.

Нашите модели могат да бъдат приложени в:

  • Усъвършенстване на процесите, помагайки на клиентите ни да направят подходящ избор на технологии
  • Проектиране на програми, гарантиращи че ресурсите за мониторинг сапровилно разпределени и разположени
  • Дългосрочни мониторингови програми, където е възможно да се оптимизира броят на мониторинговите станции и параметрите на мониторинг
  • Проверка на оплаквания, включващи няколко източника, където е необходимо да се определи най-вероятната причина за миризмата и емисиите
  • Оценка на риска и инциденти при които има нужда от точна оценка на залпови замърсявания с висока концентрация

За да сте сигурни, че сте в съответствие с местните законови норми за качество на атмосферния въздух, ние Ви предлагаме да работим заедно, за да създадем работещ модел на оказваното от Вас въздействие и да намерим подходящите за Вас решения.

Уверете се, че оказваното от Вас влияние ще бъде ограничено и че няма да представлявате риск за замърсяване на въздуха или да създавате неудобство за хората в близост - свържете се с нашия надежден екип днес.