Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Как можете да сте сигурни, че Вашето промишлено оборудване е изправно и не изпуска газове в атмосферата, както и че не източва доходи от Вашия бизнес? За да управлявате скъпите неорганизирани емисии и течове, свържете се със SGS днес.

Нашите услуги, свързани с неорганизирани емисии ще гарантират, че Вашето оборудване е изправно и в безопасност. Ако имате законово задължение да осъществявате проверка за откриване и отстраняване на течове (LDAR), ние също можем да Ви помогнем с това.

Нормалното износване на индустриалното оборудване може да причини пробиви и течове. Ако тръбите и другите компоненти (например, помпи, фланци и вентили за освобождаване на налягане) са пълни с летливи течности или газове, има възможност за наличието на неорганизирани емисии летливи органични съединения.

Тези емисии могат да окажат негативно влияние на приходите от Вашия бизнес чрез загуба на продукти. На Вашето работно място те могат да създадат опасност за здравето и безопасността на Вашите служители и хората в съседство. Замърсяването може да причини опасност за околната среда и неочаквани емисии от парникови газове. Ако работите със запалими течности и газове, може да възникне опасност от пожар и експлозия, ако течовете не бъдат отстранени.

Вашата фабрика може да има десетки хиляди потенциални източници на течове, което усложнява управлението на откриване на течове. Нашият мениджър по откриване и отстраняване на течове може да Ви помогне, като поеме този важен проект.

Нашият екип включва техници по мониторинг за проверка на Вашето оборудване, тръби и вентили, съединения и пломби. Те използват специални програмни продукти в комбинация с най-новите технологии за откриване и изобразяване, за да се идентифицират проблемните области и да се предприемат коригиращи действия. Има възможност за отбелязването на компонентите, от които има теч, така че компонентът да бъде лесно открит и ремонтиран. Ние проверяваме компонентите веднага след ремонта, за да се уверим, че няма да има бъдещи емисии. Ние също така ще Ви помогнем да въведете програма за поддръжка, за да намалите скъпите течове в бъдеще.

Ако Вашето местно законодателство изисква редовни измервания и мониторинг на неорганизираните емисии, ние можем да извършваме тези инспекции, вместо Вас.

Поемете контрола на машините и съоръженията и управлявайте вашите печалби, защитата на Вашия персонал и обществото, безопасността на фабриката или законовите изисквания за в бъдеще. Обадете се на нашия екип за инспекция днес.