Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Обучение по опазване на околната среда от SGS - набор от курсове, които ви помагат да подобрите екологичната устойчивост и да изпълните задълженията си по опазване на околната среда.

Днес околната среда и екологичната устойчивост са основен акцент за всеки отрасъл. Затова трябва да предприемете по-проактивен подход за управлението на околната среда в съответствие с екологичните норми и опазването на околната среда. За да ви помогнем да постигнете тези цели, ние ви предлагаме широк набор от курсове за обучение по опазване на околната среда – от обучение по ISO 14001, изменение на климата, ISO 50001, управление на енергията, управление на околната среда и безопасност на околната среда до експертно обучение по биогорива, интерпретация по стандарта Bonsucro и управление на утайките.

Свържете се с нас още днес, за да научите повече за нашето обучение по опазване на околната среда.