Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Компаниите все по-настойчиво търсят начини за управление на разходите, така че да отговарят на очакванията на клиентите и да бъдат конкурентоспособни.

Вземайки под внимание увеличаващите се цени на стоките, ключовите елементи във Вашите общи разходи са суровините и енергийните ресурси. Управлението и контролът на тези елементи стават все по-важни за постигането на финансови и екологични цели.

Експертите на SGS могат да Ви подпомогнат във всеки етап от проектирането и производството за свеждане до минимум на употребата на ресурси и намаляване на отпадъците. Нашите иновативни решения могат да Ви помогнат да създадете устойчиви продукти и да подобрите своята икономическа ефективност. Възползвайте се от нашата глобална мрежа от експерти по екологичен дизайн и модерни съоръжения за изпитване - заедно можем да разгледаме идеи за понижаване на разходите въз основа на екологични покупки и планове за подобряване на бизнес процеса.

Ако станете наш партньор, Вие ще имате достъп до най-добрите глобални практики, които могат да Ви помогнат да изпълните своите цели, свързани с устойчивост и финанси. Обадете ни се днес, за да научите повече.