Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Управление на непрекъснатостта на бизнеса, предлагано от SGS: Разчитайте на нас за да поддържате бизнеса си

Наличието на внедрени системи за управление на непрекъснатостта на бизнеса (СУНБ) ви помага да разберете критичните бизнес процеси и влиянието на прекъсването им. Чрез използването на нашата логистична поддръжка и други услуги на СУНБ, Вие ще подобрите способността на Вашата организация за възстановяване, ще разполагате с надеждни процедури, свързани със способността за възстановяване, и ще осигурите непрекъснатото си оцеляване.

Можем да ви помогнем да подобрите профила си на риска пред застрахователите, така че да се възползвате от намалени застрахователни премии и да отговорите на очакванията на регулаторните органи, бизнес партньорите си и други важни заинтересовани страни. Освен това, ние можем да ви помогнем чрез намаляване на финансовото влияние на инцидентите и/или прекъсванията. Дори в случай на бедствие, нашите системи за управление на непрекъснатостта на бизнеса могат да спомогнат за увеличаване на шансовете за оцеляване на Вашата организация и нейните служители.

Получавайки достъп до нашата обширна мрежа от специалисти, Вие можете да бъдете сигурни, че решенията, приложени за справяне с прекъсванията, съответстват на най-новите практики. Нашите експерти ще Ви помогнат да разберете изискванията на най-строгите налични стандарти за СУНБ и ще подобрят ефективността на Вашите системи за управление. Притежаването на валиден сертификат за управление на непрекъснатостта на бизнеса по ISO 22301 е доказателство за способността за възстановяване на Вашия бизнес. Ние предлагаме както услуги по сертификация, така и обучение по ISO 22301.

В качеството си на водеща световна организация за изпитване, верификация, оценка и сертификация, ние Ви предлагаме ненадмината точност, изключително опитни специалисти, модерни методики за оценка и глобално достъпност.

Свържете се с нас днес, за да научите повече за нашата широка гама от системи за управление на непрекъснатостта на бизнеса.