Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Как можете да получите актуална информация за процеса на преработка на ISO 9001 и ISO 14001 и да гарантирате извършване на плавен преход към новите изисквания?

Неотдавна двата ключови и световно признати стандарта за системи за управление на качеството и за управление на околната среда преминаха основно преразглеждане. Системите за управление на качеството по ISO 9001:2008 и системите за управление на околната среда по ISO 14001:2004 са актуализирани, за да включат широк спектър от промени.

За да разберете и да можете да изпълните новите изисквания, както и да гарантирате извършване на плавен преход от настоящото ви сертифициране по ISO 9001 и/или по ISO 14001, трябва да вземете необходимите мерки, така че да бъдете информирани за последните развития.

Научете повече относно актуализациите и открийте как можем да ви помогнем при извършването на прехода към ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015

Предлагаме широк спектър от решения, за да ви помогнем да извършите прехода от ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004, както и да изпълните изискванията за 2015 г.

Ние можем да ви помогнем:

  • да разберете какви са изискванията на ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015 и да вникнете в мисленето, основано на риска, посредством нашите еднодневни курсове за обучение, одобрени от IRCA;
  • да извършите плавен и прозрачен преход; експертите ни могат да направят оценка на потребностите и да предложат план за действие, който да ви помогне да изпълните изискванията на новите преработки.

За да научите повече за прехода към ISO 9001:2015 или ISO 14001:2015, използвайте връзките по-долу или се свържете с нас за по-подробна информация.