Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Услугите за одит и сертифициране по стандарт EN 15838, предлагани от SGS, помагат да се гарантира качеството на услугите, предлагани на потребителите от центровете за обслужване и връзка с клиенти (ССС).

Стандартът EN 15838, разработен в отговор на изискване от Европейската комисия, има за цел да насърчи раработването на услуги, предлагани от CCC, които да бъдат не само ефективни, висококачествени и рентабилни, но и да отговарят на очакванията на клиентите. Одит, проведен по стандарт EN 15838, осигурява по-добър бизнес, удовлетвореност на клиентите и отличава вашата работа от тази на конкурентите ви.

Благодарение на богатия си опит в областта на центровете за обслужване, ние можем да ви помогнем да приложите стандарт EN 15838 и да актуализирате политиките, процедурите и обучението на персонала до препоръчаните стандарти. Работейки заедно, ние можем да изпълним изискванията, свързани с квалификациите и уменията, наемането на персонал, управлението и работната среда.

Ползите от прилагането на стандарт EN 15838

Тъй като е приложим за вътрешни и външни центрове за обслужване и връзка, стандарт EN 15838 може да помогне да се подобри обслужването на горещите линии, центровете за обслужване на клиенти, отдела за продажби или бюрото за помощ. Прилагането на и сертифицирането по стандарт EN 15838, съвместим със системата на центровете за обслужване и връзка с клиенти, ще даде възможност да подобрите:

 • Удовлетвореността на потребителите
 • Управлението и организацията
 • Удовлетвореността, уменията, възможностите и задържането на служителите
 • Откриването и разрешаването на проблеми
 • Конкурентоспособността чрез намаляване на разходите

Същевременно, демонстрирането на ангажираност към професионализма на центъра за обслужване и връзка и непрекъснатото подобряване, одит и сертифициране по стандарт EN 15838 е важна гаранция за качество и може да помогне на външните центрове за обслужване и връзка да намалят разходите за маркетинг.

Услуги на SGS, свързани със стандарт EN 15838

В качеството си на опитен доставчик на услуги за центровете за обслужване ние предлагаме широк спектър от услуги за поддържане на стандарт EN 15838, включително:

 • Сертифициране
 • Предварителни одити
 • Курсове за обучение относно изискванията и тълкуването на стандарт EN 15838
 • Работни семинари, свързани с прилагането на стандарта
 • Обучение за вътрешни и водещи одитори по стандарт EN 15838
 • Операции с таен клиент

Свържете се със SGS сега, за да научите повече за нашите услуги, свързани със стандарт EN 15838.