Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

В нашия несигурен свят е важно предварително да се планират събитията, които могат да влошат сигурността на вашата верига на доставки, качеството или сигурността на вашата организация, дейности и проекти.

Управлението на непрекъснатостта на процесите е важно за всеки бизнес, за да се осигури постоянство на качеството, информационната сигурност и ежедневните операции.

Вашата информационна сигурност е постоянно застрашена от кражби, вандализъм и локални събития като пожари, прекъсване на електрозахранването и на други ресурси. В SGS, ние предлагаме асортимент от услуги, за да ви помогнем да определите потенциални последици и да предвидите рамка за противодействие. Поддържането на качеството е ключът към увеличаване на ценностната верига и нашата мрежа от специалисти от цял свят предлага широка гама от одити и инспекции, които ще ви позволят да увеличите качеството, докато взимате стратегически решения.

Жизненоважно е да се направят планове за непрекъснатост на бизнеса, които включват различни сценарии. Нашата мрежа от специалисти в SGS ще работи с вас, за да гарантира ефективна реакция за запазване на вашите стандарти за качество, информация и бизнес чрез одити, инспекции и оценки. Ние предлагаме обучение за вас и вашите бизнес партньори, за да ви помогнем да прилагате най-добрата световна практика, като ви даваме гаранция, на която можете да се доверите.

Оценката на риска за непрекъснатостта на бизнеса, пред който се изправяте, ще ви позволи да идентифицирате областите, които се нуждаят от разработване. Нашите експерти по управление на риска имат опит във всички сектори и индустрии, за да ви осигурят съдействието и информацията, от които се нуждаете за минимизиране на отговорността. Научете повече.