Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Прегледът от SGS на вашите споразумения и строителни договори по проекта преценява дали съответстват на целта на вашия проект, за да увеличат шансовете за успех на вашия проекта. Обадете се още днес на нашия екип от експерти по финансиране на проекти.

Нашите опитни екипи оценяват вашите договори за доставки и строителство по проекта, за да гарантират качеството на доставчиците и изпълнителите, както и на техните технически и търговски препоръки. Правим преглед и на интерфейс споразуменията по проекта (като споразумения за закупуване на електроенергия и договори, финансирани при залог на бъдещи продажби), за да гарантираме, че вашият проект може да получи достъп до основните си доставчици и да изтъргува резултатите от дейностите по него. Преценяваме съответствието на условията на договорите и споразуменията с идеята на вашия проект, неговите цели, както и с техническите изисквания във финансовия модел.

Прегледът на споразуменията по договора и на строителните договори включват:

  • оценка на договора и преглед на търговските клаузи за доставки и строителство (включително периоди на отговорност за дефекти и обезщетения за пропуснати ползи)
  • помощ в подбора на доставчици и подизпълнители, включително преглед на квалификациите и дейностите по пускане в експлоатация
  • преглед на опита и техническите способности на предложените изпълнители за работи по инженеринг, финансиране и строителство (EPC) или инженеринг, финансиране, строителство и управление (EPCM), и гарантиране на липса на конфликт на интереси със спонсорите на проекта
  • преглед на техническите и търговските клаузи на интерфейс споразуменията по проекта (споразумения за закупуване на електроенергия и договори, финансирани при залог на бъдещи продажби) за оценяване на тяхното съответствие с техническите предположения за проекта

Откриваме всякакви рискове в проекта и препоръчваме мерки за намаляването им и потенциални подобрения. Проверяваме и надеждността на предложеното оборудване и материали, която би могла да доведе до риск от непредвидени разходи и забавяния.

Нашите специалисти по проекти са обединили технически и финансови експертни знания в различни сектори на световната индустрия. С доказан опит в прегледа на големи инвестиции в структури на финансиране на проекти, ние предоставяме безценна помощ за вашия проект. Нашите проучвания ви предоставят важни данни като основа за оценката на комисията по кредитите и за договаряне на условията по документите. Освен това сме на разположение, за да отговорим на вашите нужди и да проследим решаването на технически проблеми, възникнали в процеса на оценяване до и след приключване на финансовите въпроси.

Надежден източник на най-нова информация от индустрията, ние сме вашия първи избор за извършване на преглед на споразуменията по вашия проект, както и на договорите за доставка и строителство. Обадете се още днес на нашия опитен екип по проектно финансиране, за да дадете старт на вашия преглед.