Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Осигуряването на оценка на запасите, които вашият клиент възнамерява да използва, е от решаващо значение, за да оцените напълно рисковете и да изчислите стойността на обезпечението на кредит.

Използвайки комбинация от лабораторни тестове, експертна оценка, доклад за утвърждаване и задълбочено проучване, ние ще осигурим експертна оценка на запасите на вашия клиент.

Нашите експертни познания се простират в широк спектър отрасли, включително горско стопанство, дърводобив, минно дело, рудодобив, въгледобив, добив на газ, шистов газ и нефт. Използвайки нашите глобални познания в тези отрасли, нашият екип ще ви осигури независима, обективна и поверителна оценка на запасите, която ще ви предостави данни, включително:

  • класификация и определяне на запаси и ресурси
  • най-малките подробности, които да покажат доказани, вероятни и възможни запаси 
  • собственост
  • пазарни съображения
  • оценки на стойността

 Нашите SGS инженери и геолози работят с експерти от отраслите, за да ви дадат възможност да вземате базирани на данни стратегически решения в цялост. Научете повече за нашите услуги по оценяване на запаси.