Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Големите проекти предполагат комплексни рискове и предизвикателства.

Независимо дали вашият проект е изграждане на инфраструктура, организиране на вериги за доставка или се основава на фабрично производство, вие ще имате нужда да определите последователни процеси за управление на риск с цел оценка и намаляване на опасностите и потенциалните прекъсвания. В SGS, нашите експертни екипи за управление на риска имат глобален опит за работа с големи проекти и ще ви помогнат да идентифицирате и да изразите в количествен вид, както и при определяне на стратегии за оптимизиране на резултатите от проекта.

Нашите екипи от SGS имат опит в оценката на големи проектни и финансови рискове и ще ви помогнат за:

  • планиране и координиране на големи проекти
  • намаляване на въздействието на потенциални опасности и определяне на възможности за подобряване и снижаване на разходите
  • фокусиране на усилията при комуникация, за да се гарантира, че информацията е споделена с целия екип
  • изясняване на рисковите ефекти
  • събиране на информация за определяне на приоритетни рискове 
  • прилагане на реакции на рискове за добавяне на стойност, за предотвратяване на опасности или за намаляване на отрицателните ефекти

В широк спектър от отрасли, ние сме добре познати с нашия глобален опит в управление на финансовите рискове. Нашите експерти ще ви позволят да насочите вниманието си към правилната финансова рамка за вашия проект, което ще позволи бъдещи възможности за стратегическо предоговаряне.

Бизнес подобрение за управление на риска

Нашите специалисти по управление на риска имат богат опит в работата по големи проекти и управление на финансовите рискове. Ние предлагаме независими експертни съвети, които да ви съпътстват през целия проект - от изследването за приложимост до изпълнението.

Нашите специалисти по управление на рискаимат богат опит в работата по големи проекти и управление на финансовия риск.     Ние предлагаме независими експертни съвети, които да ви съпътстват през целия проект - от изследването за приложимост до изпълнението.