Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Нашите специализирани екипи за управление на риска и лаборатории работят по целия свят, обхващайки широк спектър от отрасли. Ние идентифицираме и определяме количествено специфичните рискове, и решаваме как да ги управляваме и смекчаваме занапред.

Управление на риска от  SGS – помага да идентифицирате и управлявате рисковете за Вашите проекти, операции и ежедневни бизнес дейности.

Независимо кой е Вашият отрасъл, вие трябва да гарантирате безопасно изпълнение и поддръжка на вашите проекти, операции и бизнес дейности, включително търговия.

Като водещ световен доставчик на услуги по управление на риска, ние можем да Ви помогнем да минимизирате Вашите рискове. Нашите специалисти по проекти и технически експерти Ви предлагат съдействие на всеки етап, за всеки сектор, навсякъде по света.

Ние предлагаме над 50-годишен опит в управление на риска, придобит във всички отрасли, предлагайки решения за всички икономически сектори - от земеделие до естествени науки, от минна промишленост до финанси. Нашата широка гама от услуги по управление на риска са в пълно съответствие с международните практики по управление на риска и включват:

 • Планиране на управлението на риска
 • Определяне на риска
 • Количествени и качествени анализи на риска
 • Справяне с риска
 • Управление на остатъчния риск
 • Изследвания, проучвания, пазарни изследвания, изследвания за приложимост от независими трети страни
 • Мониторинг на екваториалните принципи
 • Мониторинг и управление на проекти
 • Количествени и качествени проучвания на стоки и товари
 • Управление на залозите
 • Управление на търговски рискове

Ние можем да ви помогнем:

 • Да идентифицирате и управлявате скъпоструващите престои, забавяния, загуби на приходи, трудови злополуки, проблеми в качеството, несъответствия с разпоредбите, спорове по договори, щети по репутацията и неудовлетворение от заинтересованите страни във всяка фаза на Вашите проекти, операции и бизнес дейности
 • Да постигате цели по отношение на качество, безопасност, разходи, планиране и изпълнение
 • Да усъвършенствате оценките за разходите чрез управление на реалистични и приложими непредвидени разходи
 • Да постигате изпълнение на отличителни етапи от графика и ключови показатели за ефективност, включително цели по ЗБУТ и опазване на околната среда
 • Да осигурявате по-голяма сигурност на финансовите и производствени резултати
 • Да гарантирате сигурност на Вашите транзакции
 • Да гарантирате, че сте направили всички стъпки за съответствие с правила, разпоредби и най-добрите производствени практики

Свържете се с нас днес, за да откриете как нашите услуги по управление на риска могат да идентифицират и управляват широк спектър рискове за Вашите проекти, операции и бизнес дейности.