Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Последващ митнически одит от SGS – услуги по остойностяване, профилиране и планиране на одит, които да ви помогнат да ускорите времето за митническото оформяне и да увеличите митническите приходи.

Нашият последващ одит позволява на митническите служители да продължат с проверката на точността на вносната декларация след освобождаването на стоката и пристигането й в складовете на вносителя. Той ви позволява да проверите на място счетоводните книги, документацията и бизнес системите на вносителя – по този начин получавате достъп до по-подробна информация и по-добро качество на митническата оценка.

Прилагането на Споразумението на СТО за митническата оценка (ACV) в промишлено развитите нации показа, че то най-добре се допълва от последващ одит. Опитът показа, че одитите по ACV могат да доведат до значително нарастване на приходите, тъй като много елементи от договорната стойност (като роялти, асистенции и връзки) се разкриват по време на последващия одит.

Възлагането на последващия одит на SGS ви дава допълнителното предимство на нашия опит в управление на риска при избора на цели. Ние сме специалисти в профилирането и планирането на одит, за да се даде приоритет на одитите на документацията на вносителя. Възлагането на одита на SGS също така ще компенсира и евентуални пропуски в митническото обучение и уменията за извършване на одит.    

Нашите търговски специалисти в SGS имат високо ниво на компетентност за извършване на оценка, необходима при определяне на митническия статут на възнаграждения като роялти и други елементи на транзакцията. Наличието на тази компетентност помага да се гарантира качеството и точността на одита.

Нашите търговски специалисти в SGS могат да помогнат с:

  • Възлагането на последващ одит (програми, имащи за цел да отговорят на изискванията на Митническата администрация, включително изграждането на екип за вътрешен преглед и обучение на митнически служители по определяне на митническата стойност).
  • Предварително обучение – интензивно обучение за служители, извършващи митническо оценяване, и помощ при осъществяването на система за последващ одит
  • Насочваща информация – можем да направим достъпна нашата база данни за управление на риска, за да помогнем на митниците при профилирането на риска и планирането на одит, за да се даде приоритет на одитите на документацията на вносителя

Свържете се с нас, за да научите повече за услугите по последващ митнически одит и как можем да ви помогнем да подобрите времетраенето на процеса на оформяне и събиране на приходи.