Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Програмите за техническа проверка на SGS улесняват вноса/износа на стоки до международни дестинации.

Нашата услуга за техническа проверка гарантира, че продуктите отговарят на изискванията на техническите разпоредби и стандарти на регулаторните органи, касаещи вносните стоки. Услугата помага за улесняването на търговията и защитава интересите на търговците. Вносителите се възползват от по-бърз процес на митническо оформяне, тъй като дейностите по проверката приключват преди спедицията, а износителите не рискуват стоката им да бъде отхвърлена в страната на местоназначение поради неспазване на изискванията.

Техническата проверка предотвратява вноса на опасни, нискокачествени или фалшифицирани стоки. Тя подпомага държавните органи в прилагането на задължителните разпоредби за защита на здравето и безопасността на потребителите и околната среда.

Научете повече за това как услугите за техническа проверка на SGS могат да помогнат на Вашия бизнес.