Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Осигурете съответствие с управлението на отпадъци от електронно оборудване с SGS Renovo™ – програма, одобрена от правителството за контрол, управление и изхвърляне на отпадъци от електрическо и електронно оборудване и гуми в Кот д'Ивоар.

Ежегодно в цял свят се изхвърлят тонове отпадъци от електронно оборудване, а увеличеното количество и сложност на материалите от електронно оборудване представляват сериозни рискове за здравето и околната среда. За да ви помогнем да се справите с проблема с отпадъците от електронно оборудване, разработихме SGS Renovo Кот д'Ивоар – цялостно самофинансирано решение за подкрепа и финансиране на система за управление на отпадъци от електронно оборудване на национално равнище.

Ние сме избрани от правителството да събираме авансови екологични такси за цялото електрическо оборудване (ЕЕО) и гуми, посочени в Закон 2017-217, от името на Република Кот д'Ивоар. Освен това сме оторизирани да извършваме физическа проверка и верификация в страната-износител на ЕЕО и гумите, декларирани като употребявани.

Защо да изберете програмата SGS Renovo Кот д'Ивоар?

Нашето решение за управление на отпадъци от електронно оборудване от три модула ви предлага:

  • Физически проверки: извършвани в страната на произход, за да се гарантира, че ЕЕО, декларирано като употребявано, не представлява отпадъци от електронно оборудване и че никакви отпадъци от електронно оборудване няма да влизат в страната на местоназначение без нейно съгласие (в съответствие с Базелската конвенция)
  • Документална проверка: извършва се в страната на произход за декларираните отпадъци съгласно Базелската конвенция за трансгранични превози
  • Събиране на екологична такса: върху всички внесени ЕЕО и гуми, посочени в Закон 2017-217, и прехвърляне на средства към правителството на страната на местоназначение, за да се гарантира, че има поток от приходи за финансиране на съоръжението за рециклиране
  • Съдействие при развитието на инфраструктурата за управление на отпадъци от електронно оборудване: в страната на местоназначение, което ще намали рисковете за здравето и околната среда и ще създаде пряко и непряко работни места

SGS Renovo ще помогне да се гарантира, че използваното ЕЕО и гумите, доставяни в Кот д'Ивоар, не са отпадъци. Цялото ЕЕО и всички гуми, изнасяни в Кот д'Ивоар, ще трябва да се регистрират в Портала за износители на SGS.

Това ще даде възможност на износителите:

  • Да създадат формуляр за електронна екологична декларация: съдържащ всички стоки, които ще се доставят в конкретна пратка
  • Да спазват правителствената наредба: относно плащането на екологичната такса

Можете да регистрирате продукти, да плащате екологичната такса и да получавате сертификати на платформата на Портала за износители на SGS

Програмата SGS Renovo – одобрена от правителството на Кот д'Ивоар

В качеството ни на водеща световна компания за проверка, верификация, изпитване и сертифициране предлагаме ресурсите, опита и инфраструктурата, за да изпълняваме задачите, които са от жизненоважно значение за ефективното управление на отпадъци.

Прилагането на SGS Renovo подчертава ангажимента на правителството на Кот д'Ивоар:

  • Да се справи с въпроса за трансграничното движение на отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО)
  • Да намали рисковете, свързани с излезли от употреба (EoL) продукти, които засягат почвата, подземните води и хранителната верига
  • Да допринесе за глобалните усилия за намаляване на неблагоприятното въздействие на отпадъците от електронно оборудване в съответствие с международния ангажимент на Кот д'Ивоар за опазване на околната среда по време на COP21

Правителството на Кот д'Ивоар действа чрез Министерството на околната среда и устойчивото развитие (MEDD). То ще гарантира потвърждение от страна на митническите власти на Кот д'Ивоар за заплащането на екологична и регистрационна такса за всички продукти, които са предмет на програмата SGS Renovo. Това ще се направи преди освобождаването на продуктите от митнически контрол.

Свържете се с нас днес, за да научите повече за нашето решение за управление на отпадъци от електронно оборудване SGS Renovo Кот д'Ивоар.