Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Осигурете съответствие с управлението на електронни отпадъци с SGS Renovo™ – програма, одобрена от правителството за контрол, управление и изхвърляне на отпадъци от електрическо и електронно оборудване и гуми в Гана.

Ежегодно в света се изхвърлят тонове отпадъци от електронно оборудване, а нарастващият обем и сложност на материалите от отпадъци от електронно оборудване, свързани със съвременната икономика, създават сериозни рискове за здравето и околната среда.

За да ви помогнем да се справите с проблема с отпадъците от електронно оборудване, разработихме SGS Renovo Гана – цялостно решение за подкрепа и финансиране на система за управление на отпадъци от електронно оборудване на национално равнище.

Ние сме определени от правителството да събираме авансови еко такси за цялото електрическо оборудване (ЕЕО) и гуми, посочени в Закон 917, от името на Република Гана. Освен това сме оторизирани да извършваме физическа проверка и верификация в страната-износител на ЕЕО и гумите, декларирани като употребявани.

Защо да изберете програмата SGS Renovo Гана?

Нашето решение за управление на отпадъци от електронно оборудване от три модула ви предлага:

  • Физически проверки: в страната на произход, за да се гарантира, че ЕЕО, декларирано като употребявано, не представлява отпадъци от електронно оборудване и че никакви отпадъци няма да влизат в страната на местоназначение без нейно съгласие (в съответствие с Базелската конвенция)
  • Събиране на екологична такса: върху всички внесени ЕЕО и гуми, предмет на Закон 917, и прехвърляне на средства към правителството на страната на местоназначение, за да се гарантира, че има поток от приходи за финансиране на съоръжението за рециклиране
  • Съдействие при развитието на инфраструктурата за управление на отпадъци от електронно оборудване: в страната на местоназначение, което ще намали рисковете за здравето и околната среда и ще създаде пряко и непряко работни места

SGS Renovo ще помогне да се гарантира, че използваното ЕЕО и гумите, доставяни в Гана, не са отпадъци. Цялото ЕЕО и всички гуми, изнасяни в Гана и посочени в Акт 917, ще трябва да се регистрират в Портала за износители на SGS.

Това ще даде възможност на износителите:

  • Да създадат формуляр за електронна екологична декларация: съдържащ всички стоки, които ще се доставят в конкретна пратка
  • Да спазват правителствената наредба: относно плащането на екологичната такса

Можете да регистрирате продукти, да плащате екологичната такса и да получавате сертификати на платформата на Портала за износители на SGS

Програмата SGS Renovo – одобрена от правителството на Гана

В качеството ни на водеща световна компания за проверка, верификация, изпитване и сертифициране предлагаме ресурсите, опита и инфраструктурата, за да изпълняваме задачите, които са от жизненоважно значение за ефективното управление на отпадъци.

Прилагането на SGS Renovo подчертава ангажимента на правителството на Гана:

  • Да се справи с въпроса за трансграничното движение на отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО)
  • Да намали рисковете, свързани с излезли от употреба (EoL) продукти, които засягат почвата, подземните води и хранителната верига
  • Да допринесе за глобалните усилия за намаляване на неблагоприятното въздействие на отпадъците от електронно оборудване в съответствие с международния ангажимент на Гана за опазване на околната среда по време на COP21

Правителството на Гана действа чрез Министерството на околната среда, науката, технологиите и иновациите (MESTI) и Агенцията за опазване на околната среда (EPA). То ще гарантира потвърждение от страна на митническите власти на Гана за заплащането на екологична такса за всички продукти, които са предмет на програмата SGS Renovo. Това ще се направи преди освобождаването на продуктите от митнически контрол.

Свържете се с нас днес, за да научите повече за нашето решение за управление на отпадъци от електронно оборудване SGS Renovo Гана.