Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Решения в сферата на телекомуникационните услуги LAYER4 на SGS - в подкрепа на прилагането на регулациите в телекомуникациите

Правителствата по целия свят все повече осъзнават, че управлението на сектора на телекомуникациите е все по-сложен и регулациите често не се прилагат. Това може да доведе до финансови загуби, не само от загубата на приходи, но и защото нерегулираните мрежи действат като спирачка за вътрешни инвестиции и препятствие за социално-икономически инициативи.

SGS LAYER4 прекъсва порочния кръг като осигурява необходимата прозрачност, благодарение на която може да се придобие ясен поглед върху телекомуникационната среда. Ние можем да разгърнем и изпълним напълно управляемо, цялостно решение за вас, без тежестта на капиталова инвестиция.

Нашите ключови решения измерват и оценяват:

  • Декларации за обемите и приходите на оператора - за данъчно облагане и налози за телекомуникационни услуги
  • Измама - за премахване на незаконните оператори
  • Мобилни парични трансакции – за наблюдение на паричните преводи
  • Качество на услугата - за осигуряване на правилна комуникация между абонатите
  • Качество на устройствата и съответствие с изискванията - за осигуряване на здравето и безопасността на крайния потребител
  • Системи за плащане - за предотвратяване на свръхтаксуването

Изгради - експлоатирай - прехвърли (BOT)

Внедряването на SGS LAYER4 може да бъде осъществено в рамките на споразумение за BOT. Предимствата на този модел са:

  • Ние ще финансираме инфраструктурата, хардуера, софтуера и свързаните с това разходи за услуги
  • Ще изградим и управляваме вашите решения, и ще обучим съответните кадри
  • Ще осигурим редовно обучение на персонала на регулаторния орган
  • Ще прехвърлим собствеността върху инфраструктурата в края на договора

Защо да изберете SGS LAYER4 телекомуникационните услуги?

Ние сме световен доставчик на услуги по регулаторни въпроси и предоставяме нашия дългогодишен опит на правителства от цял свят. Позицията ни на лидер в областта ни позволява да гарантираме, че вашите телекомуникационни услуги носят печалба и доставят качествени услуги, както в международен, така и във вътрешен план.

С нарастването на търсенето на услугите LAYER4 на SGS, ние сме се утвърдили като предпочитан международен доставчик на решения за прилагане на регулациите в телекомуникацията. Свържете се с местния офис на SGS, за да разберете как LAYER4 може да увеличи приходите и намали измамите във вашата телекомуникационна мрежа.