Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

За да съответства на законодателството, вашият автопарк от превозни средства за обществено ползване (PSV) трябва да бъде регистриран и лицензиран.

SGS може да проведе подходящото тестване, инспекция и регистрация на превозни средства за обществено ползване и да предостави лесно достъпна база данни, за да ви помогне да наблюдавате статуса на всяко превозно средство от вашия автопарк.

Можем да извършим регистрацията на нови превозни средства при необходимост или, ако има изискване, можем да пререгистрираме целия автопарк на страна, регион или град, за да имате възможност да започнете отначало. Табелките с регистрационните номера или идентификационната маркировка на превозните средства за обществено ползване могат да включват характеристики за безопасност като холограми, баркодове или самоунищожение при сваляне, за да се предотврати фалшифициране - използваме набор от модерни техники за тази цел.

SGS е разработил и изградил платформа за управление на лицензирането на превозни средства (VIMS), която може да бъде приспособена, за да отговори на всяко законово установено изискване. VIMS има възможност за създаване на цялостен профил на автопарк за всеки регулаторен орган от инспекция на превозни средства до лицензиране. Също така, VIMS може да управлява всички последващи лицензирането дейности, като генерира подробни отчети за възрастовия профил на автопарка, процент на първоначална успеваемост и подбор на превозни средства. Някои от основните данни, регистрирани от VIMS, са

 • Данни за превозното средство (дата на първа регистрация, марка, модел и т.н.)  
 • Регистриран собственик,  
 • Данни за застраховката на превозното средство,  
 • Резултати от инспекцията  
 • Изменения на превозното средство
 • Данни за плащания
 • Състояние на регистрация

Дейности след регистрация

 • Изключения  
 • Двойна регистрация (ако превозното средство е регистрирано и към друга местна власт)  
 • Произшествия
 • Жалби
 • Обжалвания
 • Съответствие

Документирането дава на регулаторният орган информация и увереност, че крайният потребител ще пътува безопасно и удобно. Програмата на SGS за регистрация може да се разшири, за да включва водачи и собственици/оператор на лицензиране превозни средства за обществено ползване. Проверката за регистрация на водачи може да включва медицинско свидетелство и регистрация за съдимост, като по този начин се гарантира, че всеки лицензиран водач отговаря на критериите за годност на властите.