Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

На базата на сериозен опит и най-нови технологии, SGS предлага пълен набор от решения - от цялостно поверяване на външни изпълнители чрез профилирани специалисти от SGS до подпомагане на съществуващи програми за оптимизиране на техните оперативни и качествени резултати.

SGS може да предложи цялостни решения, включително управление на общественото търсене чрез нашите механизми за регистриране на поръчките и планиране, изграждане и оборудване на изпитателни центрове, обучение на персонала, идентичност на кандидатите, методологии за регистриране на електронни изпитвания, независима автоматизирана оценка на резултатите от изпитванията и издаване на лицензи, напълно прозрачен процес за докладране на ръководството за увеличаване на доверието на държавния орган като клиент.

SGS може да предложи изпитване, базирано на познанията под формата на автоматизирана теоретична оценка в сигурна и оборудвана среда в присъствието на обучени инструктори. Можем да създадем база със съответните въпроси, която поставя на изпитание практическите познания на кандидатите и можем да наблюдаваме резултатите и да консултираме държавния орган за необходими изменения с цел поддържане на целостта на изпитния тест.

SGS може да предложи на държавните органи специализирани външни курсове за обучение на техните специалисти, изпитващи водачите. Целта на обучението е да се изгради доверие във възможностите на отделните изпитатели чрез открит обмен с техните колеги и да се осигурят гаранции на държавните органи за техния процес на предоставяне на услуги.