Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Претоварени камиони и автобуси са опасни от гледна точка на пътната безопасност и ще предизвикат преждевременни щети по пътищата и инфраструктурата, като мостове и сгради. Това на свой ред ще увеличи разходите на агенция "Пътища" като изграждане и развитие, реабилитация и поддръжка, заедно със съответния труд и материали.

Понастоящем, някои пътни строители отказват да дават гаранция за пътя, освен ако не се гарантира адекватно прилагане за натоварването на осите. В някои страни, мостовите везни се разглеждат и като възможност за корупция и преграда пред търговията, особено по основните търговски коридори. Услугата на SGS за контрол на натоварването на осите на превозните средства, заедно с услугите по консултиране и управление на мостовите везни, може да предостави на държавите и органите на властта (за основни, второкласни, третокласни и градски пътища) независимо експертно мнение за недопускане на камиони и автобуси с прекомерно натоварване на осите, да повишат безопасността на пътя и да реализират планове за изграждане на пътища и инфраструктурни изисквания. Нашите консултантски и управленски услуги са предназначени да осигурят хармонизиран набор от политики, разпоредби и правоприлагащи мерки, комбинирани с най-новата технология и информация. От проектиране на "зелено поле" за център за контрол на натоварване на осите, адаптиран и подходящ за вашата специфична окръжаваща среда до подобряване и вкарване в списък на съществуващи пунктове и операции за претегляне до най-добрите в своя клас.

Нашите услуги варират от пунктове и везни за претегляне до мобилни операции, извършвани денонощно, без почивен ден през цялата година.

SGS може да помогне чрез дислоциране на неподвижни или мобилни везни, оборудване и използване на мостови везни на входни пунктове като пристанища и граници и на различни стратегически места по основни и алтернативни пътища и особено по коридори на търговски маршрути. Операциите с мостови везни са особено полезни, когато камионите излизат от фабрика или складова станция, за да се проверят пристанищни такси, за безопасно използване на оборудването за обработка на товари и на митницата. Ние гарантираме степенувани подходи преди и след везните, оборудване на измерване, напр. теглилки за отделна ос, теглилки за група оси, претегляне в движение (ниска скорост и висока скорост), точно претегляне, записано на CCTV, цялост на данните и прехвърляне на клиентски сървър или център за данни.

Ние използваме тази възможност, за да проверим националния идентификатор, регистрацията на превозното средство, годността за път, позволително за транспорт и свидетелствата за правоуправление на водачите.

В партньорство със SGS, вие ще бъдете сигурни в знанията, които имате:

  • да избирате модерно и адаптирано статично и мобилно претегляне, изпитвателна апаратура и методи
  • да използвате ефективна ИТ структура в помощ на операциите
  • да обучавате персонал и управление
  • да управлявате план за информиране на обществеността

Обикновено, нашите програми за контрол на натоварване на осите на транспортните средства са поетапни, като се концентрират върху най-вероятните области на риск и след това се разширяват, за да обхванат останалата част от превозните средства. Но тук няма едно единствено решение - всяко прилагане е профилирано спрямо вашите точни изисквания.