Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

SGS разбира значението на опитни специалисти по инспекция на мостови везни, обучени по най-високите стандарти.

Тъй като ние знаем, че персоналът е най-важния ресурс, ние осигуряваме обучение за инспектори, така че да сте спокойни, че инспекторите работят по същите стандарти, както и независимите специалисти от SGS.

Ние разбираме, че няма едно решение за обучение, което да е подходящо за всички изисквания на нашите клиенти. Затова нашите учебни програми за инспекция на мостови везни започват с обзор на изискванията за обучение на персонала, както и с хармонизация със законодателството, разпоредбите и т.н. Въпреки това, ние желаем инспекторите да имат технически умения и умения за междуличностни връзки, за да се включат в обучението за софтуера за инспекция, който ще се използва.

Обучението е производен процес: Ръководството подготвя програма за обучение за всички свои служители всяка година. Изискванията за обучение се определят от управлението на отделите чрез подходящо документирана процедура. На персонала, който преминава обучение, се издават сертификати и се подготвя доклад за обучението до ръководителя на отдела, който се използва, за да се оцени ефективността на обучението.

Ние създаваме програмата така, че да включва обучение на работното място, за да може персоналът, който не е запознат с процеса, да бъде информиран от тези, които са запознати. Ние поставяме акцент върху значението на обучения персонал, който помага на нови служители или на такива без опит.

 • Технически умения
  Обучаваните лица трябва да могат да използват компютър и да познават добре съществуващите процедури в тяхната текуща работна среда.

 • Умения за междоличностно общуване
  С напредъка на програмата ви за контрол на натоварването на осите, обучаваните трябва да могат да съобщят предимствата и оперативните ограничения на програмата на своите колеги.

  Последващата програма за обучение е достатъчно съществена, за да даде на обучаваните необходимите умения за използване на специализиран софтуер за успешно прилагане на програма за инспекция на превозни средства. Обучаваните получават сертификат, за да удостоверят своите резултати, постигнати на курса за обучение и имат възможността да ни информират колко успешна е била програмата за обучение.

 • Интегритет
  Фундаментална част от нашето обучение акцентира върху нуждата от почтеност и интегритет в интерес на безопасността на водача, другите участници в пътното движение и подчиняващия се на закона превозвач.

 • Резултатът
  Нашите пакети за обучение ви дават конкурентно предимство чрез въвеждане във вашата организация на част от качеството и експертния опит, които SGS е придобил за повече от столетие работа като независим инспектор, изпитател и сертификатор.