Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Мащабът и сложността на програмите за натоварване на осите означава, че онези, които отговарят за тяхното осъществяване, трябва да работят по стандарти с най-висока точност.

SGS има богат опит в прилагането на контрол за натоварване на осите и управление на контрола за натоварване на осите, което ни прави надежден партньор за:

  • Координация на различните компоненти от дадена програма и на различните страни, участващи в нея
  • Обработка на огромни обеми от данни, генерирани от всяка дейност по програмата
  • Изгготвяне на "зелено поле" и разработка на идеалните мостови везни или контролен механизъм за натоварване на оси, пригодени специално за работа във вашата среда
  • Сравняване на съществуващите операции с "най-добрите по рода си" механизми

Когато работите с нашите екипи от специалисти по мостови везни, ще имате полза не само от техните умения по управление на проекти, но също така и от познанията и опита, който те са натрупали при внедравяне и управление на програми за държави по целия свят. Като използват оперативни и информационни системи за управление, те предоставят надеждна цялостна услуга, която включва:

  • Регистриране както на натоварени, така и на празни превозни средства
  • Правилно измерване на натоварени превозни средства върху мостови везни
  • Определяне на претоварени превозни средства и възбуждане на наказателни процедури  
  • Използване на най-модерна технология за генериране и съхранение на данни за събиране, разпространение и съхранение на данни за анализ и вземане на бъдещи решения
  • Изготвяне на доклади въз основа на точни данни в помощ на дългосрочното планиране
  • Наемане и обучение на опитен персонал

Внедряването и управлението от SGS на програми за контрол на натоварването на осите представлява жизнено важен инструмент при намаляване на щетите, причинени от претоварени превозни средства както за пътната мрежа, така и за държавния бюджет. Нашият експертен опит в тази сфера ни прави световен лидер, а поуките, извлечени от нашата работа с предишни клиенти означават намален риск за вас при осъществяване на вашата програма за контрол на натоварването на осите, по-ефективен подход при справяне с текущи проблеми и по-ефективен анализ на данни в помощ на регламента за натоварване на осите във вашата страна.