Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

SGS разбира значението на безупречното управление на данните за успеха на програмите за контрол на натоварването на осите.

Когато става въпрос за пътната безопасност и качеството на пътищата, е жизнено важно технологията, на която е базирана програмата, да отчита точни показания, да задейства правилната наказателна мярка за несъответстващи превозни средства, да съхранява надеждно данните и да позволява своевременно отчитане и анализ.

Ние предлагаме решения за управление на данни, които са разработени така, че да отговарят на потребностите на държавите за контрол на натоварването на осите, но могат да включват:

  • Най-съвременно компютърно измерване на натоварванията на осите на превозните средства
  • Точно записване на масата на превозното средство и налагане на съответните санкции, когато е необходимо
  • Надеждна и точна база данни за подпомагане прилагането на политиката.
  • За централизирани програми за платформени теглилки - надеждни процеси за управление на програми
  • За децентрализирани програми - надеждни процеси за управление на програмите и прилагането им.
  • Решения за интегрирани данни, включващи Национален идентификатор, регистрация на превозни средства, документи за годност за пътищата, разрешения за превоз, свидетелство за правоуправление за различни държавни агенции

Системите на SGS за управление на данни са предмет на най-високите стандарти за безопасност, като в нашите системи с високо ниво на сигурност, достъп до данните се предоставя само на оторизирани лица. Те са достатъчно гъвкави не само за събиране и съхранение на данни, но и за привеждане в действие на наказателни мерки за претоварени превозни средства и за издаване на сертификати за годни автомобили. Освен това, нашите системи предоставят на клиентите редовни отчети и анализи за развитието и успеха на програмата.

Държави от целия свят вече използват предимствата от работата с нашите експерти по управление на специализирани данни. С над 125 годишен опит в предоставяне на услуги за независими инспекция, проверка, изпитване и сертификация, няма по-надежден партньор за държавите от SGS.