Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

За да могат клиентите да имат доверие в прилаганите програми за ограничаване на скоростта, е особено важно властите да могат да покажат, че технологията за прилагане е както точна, така и надеждна.

Сертификацията от SGS на устройства за измерване на скоростта дава възможност вашата технология да бъде одобрена според националните стандарти от независимият доставчик на услуги за инспекция и сертификация.

Нашият процес за сертификация използва набор от методи за верификация на камери за скорост:

  • Оценка на сензори: Ние тестваме дали сензорите на камерите на превозните средства функционират в рамките на работни параметри, зададени от производителя.
  • Точност на скоростта: За да съответства точността на вашата технология, записите от вашите камери за скорост се тестват спрямо наши независими устройства за измерване на скоростта, които са калибрирани към проследяем национален стандарт.
  • Достоверност на скоростта: Ние измерваме възможността на вашите камери да регистрират скоростта при интензивно пътно движение.
  • Услуги за калибриране: Ние калибрираме вашите устройства за измерване на скоростта, за да гарантираме съответствие на национално ниво.
  • Оценка на пътната сигнализация: Ние можем да изпитаме вашата система за пътна сигнализация при поредица от различни условия за неизправност на пътната сигнализация, както и при нормални условия.
  • Одобрение на типа: Ние поставяме щемпел за одобрение за онези устройства, които са годни за целта, вклю1ително изпитване за електромагнитна съвместимост, смущения от превозни средства и електрическа безопасност.
  • Откриване на неизправности: Можем да разследваме всички несъответствия, отчетени при вашите системи от камери.

Нашата цел е да дадем на вашата организация независимо одобрение, за да повишим нейната репутация и да увеличим доверието във вашите програми за ограничаване на скоростта. Уверени сме в нашата възможност да направим това, защото нашата репутация се основава на над сто години опит при предоставяне на услуги за инспекция, изпитване и сертификация за клиенти, които са се доверили на нашите системи и процеси.