Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Системите за пътно движение на SGS внедряват и управляват услуги за прилагане системи за пътна безопасност и устройства за измерване на скоростта като системи за пътна сигнализация и радари.

Ние признаваме значението от проверката на точността и надеждността на прилаганата технология. Тя трябва да е проследяема според националните стандарти и да подобрява доверието на клиента във внедряваната програма за прилагане.

Услуги за калибриране

Също така, предлагаме услуги за калибриране на устройства за измерване на скоростта.

  • Оценка на пътна сигнализация - ние оценяваме ефективността и синхронизацията на системите за пътна сигнализация чрез използване на симулатор за контролиране на сигнали и калибрирана система за синхронизация. Ние проверяваме фазовите периоди на системата спрямо независимо синхронизиращо устройство. Също така, можем да оценим ефективността на системата по време на различни условия за неизправност на пътната сигнализация.
  • Типово одобрение - ние можем да извършим изпитания като част от типовото одобрение за прилаганите системи за пътна безопасност. Също така, можем да извършим изпитване за електромагнитната съвместимост, екологичност, смущения от превозни средства и електрическа безопасност като част от процеса за одобрение.
  • Услуги за откриване на неизправности - можем да проучим и анализираме всички отчетени отклонения при системи от камери.

SGS e водещата в света компания за проверка, верификация, изпитване и сертифициране. Можем да помогнем точността и надеждността на вашите решения за управление на пътното движение и да ви предоставим доклади и документация, която ви е необходима, за да докажете както на вас самите, така и на външните власти, че вашите системи и процеси работят без неизправности.