Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Като напълно независим доставчик на програми за инспекция на механичната безопасност, SGS предлага решения за собственици на автопаркове относно контрола на емисиите, като инспекция на емисиите на превозните средства.

Това цели да намали:

  • Емисиите на отработени газове на превозните средства: двигатели, които са с добре регулиран процес на изгаряне, ще се подобрят и по този начин емисиите на отровни остатъци, изхвърляни в атмосферата, ще намалеят с добавеното предимство от по-ниския разход на гориво и по-малко износване на двигателя
  • Шумове: продупчени ауспухови тръби и непозволени клаксони са основните причини за шум
  • Миризми: миризмата на бензин или нафта често са резултат от продупчени резервоари и тръбопроводи
  • Визуални неудобства: в резултат най-вече от прекомерен дим, получаван от стари или недобре регулирани двигатели

Идентификацията на емисиите от моторни превозни средства като значителен виновник за замърсяването на въздуха и увреждането на околната среда наложи на компетентните власти да потърсят решения за контролиране и наблюдение на работата на техните автопаркове. Глобалният натиск за съответствие със стандартите за емисии, директивите за чист въздух и значителното повишаване на броя на личните автомобили наложиха ответна реакция от регулаторните органи под формата на програми за контрол на емисиите.

Автомобилните услуги на SGS имат богат опит при създаването и изпълнението на широк спектър от модерни програми за инспекция на превозни средства и свързаните с това услуги както за големи, така и за малки автопаркове. Ние разработихме и приложихме успешни задължителни програми за страни от четири контитента. Всяка програма е специализиран продукт на комбинирания международен опит на SGS и детайлното познаване на местните пазарни условия и характеристиките, търсенето и изискванията на отделните пазари.

Получихме широко признание за изпълнението на мрежовото управление за инспекция на превозни средства, включващо цялостна модернизация (сгради, оборудване и персонал) и приватизация на програмите за инспекция и свързаните дейности там, където те традиционно са били провеждани от обществените власти. Поради нашия твърде широк диапазон на дейности и сфери на експертни познания, когато сте партньори на SGS вие ще се възползвате от консолидирането на най-добрите световни практики и най-новите технологични достижения.