Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

SGS има знанията и опита при оценяване на ефективността на инструментариума за анализ на емисии, оборудването за анализ на емисии и процедурите за инспекция.

Ние можем да предоставим на властите данни за подпомагане и уточняване на техните системни стратегии за контрол на замърсяването на въздуха и да дадем препоръки на доставчици и производители на изпитвателна апаратура за подобрение на техните продукти.

Експертен опит в програми за изпитвателна апаратура за качество на превозните средства

При работа в партньорство по програма на един от клиентите на SGS бе разработена и използвана операция за изпитване на ниво лаборатория за оценката и сравнението на различни системи за тестване на емисии от отработени газове и инспекционни процеси (напр., инспекция на употребявани превозни средства/инспекция на употребявани автомобили). Това включваше:

  • Краткосрочно тестване в натоварен режим
  • Извличане и анализ на данни от бордовата диагностична система (OBD II)
  • Инспекция за манипулиране (при устройства за контрол на емисиите)

SGS има богат опит при разработване и осъществяване на богат набор от програми за тестване на превозни средства и свързани с това услуги - като тестване на изпитвателна апаратура. Ние разработихме и приложихме успешно програми за тестване за организации в различни страни на четирите континента. А благодарение на нашето местно познаване на страните и действащото в тях законодателство, всяка програма, която разработваме, е профилирана, за да отговори на вашите специфични изисквания.