Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Задължителни инспекции, които разглеждат дали бизнес дейностите отговарят на националните стандарти, трябва да свой ред да подлежат на качествен контрол и инспекции за гарантиране на качеството на самите тях.

Като приема, че не може да има универсално решение, SGS предлага гъвкава програма за гарантиране на качеството и качествен контрол за задължителна инспекция, която може да се пригоди, за да отговори на местните потребности. 

Контрол на качеството

Основен компонент на нашите инспекции за контрол на качеството е оценката на инспектиращия персонал, за да се гарантира, че той предоставя услуга, която постоянно отговаря както на изискванията на клиента, така и на изискванията на законодателството. Също така целим да очертаем текущи или потенциални слабости при извършването на задължителни инспекции, така че вашият инспектиращ екип да може:

  • Да реагира на промените в работните процеси на клиента, когато и където те настъпват
  • Да бъде достатъчно надежден, за да араптира и развива своите умения, както изискват промените в законодателството - например ако се променят административни процеси

Гарантиране на качеството

Нашите инспекции за гарантиране на качеството очертават начините, по които обучението би могло да подобри процеса на проверка. Ние осигуряваме програми за обучение от ваше име - на място или външно - по такива въпроси като:

  • Критерии за инспекция
  • Актуализации на ИТ системи
  • Административни процеси

Също така отчитаме поддръжката и калибрирането на оборудването, така че да можете да сте сигурни, че уменията и познанията на вашите инспектори се допълват от точна и ефективна технология за проверка.

Свържете се със SGS още сега, за да научите как можем да разработим и осигурим програми, които отговарят на вашите потребности при инспекции. Нашият екип е обучаван и оценяван по същите високи стандарти като онези, които инспектираме, затова можете да сте сигурни, че ще получите първокласно обслужване.