Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Благодарение на нашият обширен опит в програмите за тестване на превозни средства и водачи, SGS е в идеалната позиция да ви помогне при комуникацията с обществеността, когато сменяте или внедрявате проверки на превозни средства или програми за тестване на водачи.

Хората реагират различно на промяната, но с колкото повече информация разполагат за причините и ефекта от промените, толкова по-добре. Ето защо, ние предлагаме услуга "Публична информация и обучение", за да повишим информираността за безопасността на движението.

Обикновено, една публична информационна кампания обхваща много от обичайните медии: конкретен уебсайт, преса, плакати, радио, телевизия,разпращане на информация по пощата и информация в нашите центрове за инспекция. Въпреки това, най-добрите медийни средства ще зависят от това какво трябва да се постигне и от точната аудитория, която трябва да бъде заинтересувана. Похватите и посланията на кампанията ще бъдат тествани, преди да се представят пред обществото и ще се коригират при необходимост. При необходимост бихме могли да подпомогнем кампанията с разработване на документи в съотвествие с Вашата фирмена идентичност.

Разполагаме със специален екип за публична информация и обучение, който ще бъде на разположение по време на кампанията, за да отговаря на въпросите на обществеността. Също така, ще поддържаме контакт и ще докладваме пред съответните власти, като предоставяме количествени и качествени данни.

Крайната цел на съобщенията ще бъде обществеността да се обучи и информира за значението на безопасните и чисти превозни средства и правилното поведение на водача за постигане на безопасност на пътя. Да ви информира как се развива кампанията.