Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Позната под съкращението CIVIO (Контрол на идентификацията на внесени употребявани превозни средства) на френски, концепцията бе разработена от SGS в Бряг на слоновата кост чрез нейната компания SICTA през 1996 г., като отговор на намерението на местните власти да либерализират вноса на употребявани превозни средства в страната. Най-популярното приложение на тази услуга е инспекцията на употребявани превозни средства, които са внесени от други страни.

От юни 2005 г., освен идентификацията, митниците на страната повериха оценката на използваните превозни средства на CIVIO, която сега се нарича "Контрол на идентификацията и оценка на внесени използвани превозни средства", Оценка на внесени превозни средства втора употреба.

CIVIO е за:

  • Идентификация на внесени употребявани превозни средства, за да се определи тяхната точна марка, модел и спецификация, да се установи документа за регистрация на превозното средство от страната вносител, включително и снимки на всички идентифицирани превозни средства
  • Определяне на категорията на превозното средство и стойността за изисляване на мита и данъци, дължими на държавата

Целта е идентификационен контрол на внесените превозни средства, за да се гарантира правилното събиране на данъци и установяване на техническо съответствие с местните стандарти за пригодност за експлоатация и контрол на емисиите. Както идентификацията, така и техническият контрол, осигурени от SGS, са необходими за оценка на митата, които вносителят трябва да заплати и за прилагане за регистрацията на превозното средство.

Тази услуга за инспекция на превозни средства се предоставя от Автомобилни услуги на SGS за клиентски организации по света.