Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Независимото тестване на превозни средства на обществени институции (PSV) е от голяма полза както за разпоредителните органи, така и за широката общественост.

Данните за превозните средства, получени при тестване на обществени превозни средства, осигуряват на разпоредителните органи измерима и достоверна информация, както и увереност и потвърждение, че всяко превозно средство, за което те отговарят е удобно, естетически пригодно и най-вече - безопасно. Това гарантира, че крайният потребител ще пътува безопасно и удобно в превозно средство, годно за тази цел. Благодарение на нашия опит в автомобилното тестване, ние познаваме основните мерки, които интересуват регулаторните органи.

Така например, нашите програми за инспекция на превозни средства включват:

  • Степени на съвместимост
  • Проследяемост на превозни средства, водачи и собственици
  • Профили на водачи и оператори
  • Коефициенти за успешна и неуспешна инспекция
  • Запазване на периоди за изчакване
  • Подробни причини за неизправност
  • Стандарти за тестване
  • Точност на таксиметрови броячи
  • Изменения на превозни средства
  • Дейност след лицензиране

Можем да създадем подробни отчети по горепосочените критерии и да разработим специфична обратна връзка по всеки аспект на автопарка или неговите водачи според вашите изисквания като регулатор. Всички ваши данни от тестовете се съхраняват надеждно, така че да имате достъп до тях по всяко време. Съвкупно, данните създават база, която можете да използвате за поддържане или подобряване на стандарти. Например, в Лондон, компанията London Taxi and Private Hire (LPTH), която отговаря, наред с другото, и за прочутите черни таксита, използва Системата за управление на инспекцията на превозни средства (VIMS) на SGS за интелигентно съответствие и всички дейности след лицензиране за целия автопарк.

Автомобилните услуги на SGS имат богат опит при създаването и изпълнението на широк спектър от модерни програми за инспекция на превозни средства и свързаните с това услуги както за големи, така и за малки автопаркове. Ние разработихме и приложихме успешни задължителни програми за страни от четири континента. Всяка програма е специализиран продукт на комбинирания международен опит на SGS и детайлното познаване на местните пазарни условия и характеристиките, търсенето и изискванията на отделните пазари.

Получихме широко признание за изпълнението на мрежовото управление за инспекция на превозни средства, включващо цялостна модернизация (сгради, оборудване и персонал) и приватизация на програмите за инспекция и свързаните дейности там, където те традиционно са били провеждани от обществените власти.