Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

SGS предлага услуги за управление на проекти по хомологация, за да подкрепи развитието на нови концепции и технологии и да ви помага през целия процес на типово одобрение на превозни средства.

Нашите проекти за автомобилна хомологация гарантират съответствие с техническите изисквания на вашите целеви пазари. Това е жизнено важно в случай на нови автомобилни технологии, особено в ранните етапи на развитие. Ние можем да ви предоставим най-новата информация за текущи тенденции, тъй като нашите експерти са членове на организации и комисии, които разработват разпоредби и/или определят изискванията, които трябва да бъдат покрити от новите технологии.

Ние можем да предоставим серия от консултантски услуги за проекти по хомологация през целия процес на разработка, включително:

  • нови технологии и концепции за превозни средства
  • е-мобилност (изцяло електрически и хибридни електрически превозни средства)
  • водородни двигатели
  • двигатели с горивна клетка
  • газови двигатели - сгъстен природен газ (CNG), втечнен петролен газ (LPG)
  • функционална, химическа и електрическа безопасност
  • тестове на акумулатори
  • електромагнитна съвместимост (ЕМС) и симулация в околна среда

Научете как услугите на SGS за управление на проекти по хомологация на превозни средства могат да подпомогнат развитието на нови концепции и продукти и да улеснят вашия достъп до целеви пазари.