Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Обучение за одитор/водещ одитор на системи за управление на околната среда по ISO 14001:2015 от SGS – развива умения за одит на системи за управление на околната среда.

Участниците в този курс ще придобият знания и умения да извършват одити на първа, втора и трета страна на системи за управление на околната среда по ISO 14001 в съответствие с ISO 19011 и ISO/IEC 17021, в зависимост от конкретния случай.

Какво ще научите?

След завършване на този курс ще имате знания относно:

  • Целите на системата за управление на околната среда, стандартите на системата за управление на околната среда, одити на системата за управление на околната среда и сертифициране от трета страна
  • Стопанските и социалните ползи от подобряването на екологичните показатели
  • Ролята и отговорностите на одитора при планиране, провеждане, отчитане и проследяване на одит на система за управление на околната среда, за да се установи съответствие (или несъответствие) с ISO 14001, в съответствие с ISO 19011 и ISO/IEC 17021, в зависимост от конкретния случай.

Необходими условия

Участниците в този курс трябва да имат предварителни знания за:

  • Системите за управление, в това число основните елементи на системата за управление, отговорностите на висшето ръководство и цикъла на планиране-изпълнение-проверка-действие (PDCA)
  • Очакваните резултати от системата за управление на околната среда
  • Изискванията на ISO 14001 и нейните често използвани термини и определения за управление на околната среда

Акредитация

Този курс е сертифициран от Международния регистър на сертифицираните одитори (IRCA A17972).

Надеждно обучение по ISO 14001:2015 от водещ организатор на курсове

Като лидер в областта на професионалното обучение ние се опираме на дългогодишен глобален опит. Нашите курсове се провеждат от специалисти, които ще помогнат за професионалното ви развитие.

Свържете се с нас днес, за да запазите място в нашия курс за обучение за одитор/водещ одитор на системи за управление на околната среда по ISO 14001: 2015.