Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Услуги за осигурявяне и контрол на качеството от SGS - гарантират качеството на всички материали, конструкции, компоненти и системи, използвани в строителството, производството и експлоатацията на вашите промишлени съоръжения.

Когато става въпрос за вашите промишлени съоръжения, качеството на цялото оборудване, материали, конструкции и компоненти е предмет на строги нормативи и стандарти. Нашите услуги за осигуряване и контрол на качеството ви помагат да гарантирате съответствие с всички договорни спецификации, задължителни разпоредби и стандарти за качество.

Защо да използвате услугите за осигуряване и контрол на качеството от SGS?

Ние можем да ви помогнем:

 • да гарантирате качеството на цялото оборудване, материали, конструкции, компоненти и системи, използвани в строителството, производството и експлоатацията на всички видове промишлени съоръжения.
 • да спазите всички приложими стандарти и норми за качество 
 • да проверите материалите, частите и крайните продукти чрез независими проверки, одити, инспекции и свидетелстване
 • да се възползвате от осигуряване и контрол на качеството (QA / QC) както извън обекта - в предприятията на производителите, така и на място по време на строителния процес

Световен лидер в услугите за осигуряване и контрол на качеството

Като водещ световен доставчик на услуги за осигуряване и контрол на качеството, ние ви предлагаме ненадминат опит, простиращ се във всеки отрасъл. С модерни ресурси и експертни познания, както и уникална глобална мрежа, ние можем да ви осигурим QA/QC във всяко кътче на света. В резултат на това, ние можем да ви помогнем да осигурите качество по цялата си верига на доставка.

Нашите услуги за осигуряване и контрол на качеството извън обекта, включват:

 • съдействие при определянето на QA/QC програма, която отговаря на пълния обхват на всички регулаторни изисквания
 • Извършване на проучвания преди възлагане или класиране, включително пълен преглед на QA програмата на доставчиците, за да отговарят на изискванията на правителството или купувача
 • преглед на проектирането, спецификациите, чертежите и определените стандарти за гарантиране на съответствие с приложимите регулаторни изисквания
 • официален одит на оборудването в административните сгради на вашия архитект, конструктор, производител или подизпълнител - преди и по време на производството 
 • организиране на курсове за обучение по QA

Нашите услуги за осигуряване и контрол на качеството на място, включват:

 • осигуряване на качеството на организациите, участващи в строителството, производството и експлоатацията на вашето предприятие
 • преглед на спецификации, процедури и определени стандарти, използвани на строителната площадка
 • мониторинг при изпитване на материали
 • инспекция, свидетели или проверка за установяване на качеството на даден материал, конструкция или система по време на производството
 • заводски изпитвания за приемане на инсталации и оборудване
 • проверки преди спедицията и контрол на товаренето през фазата за транспортиране
 • методи за наблюдение за съхранението и системи за профилактичен ремонт на оборудването преди и по време на монтажа
 • организиране и изпълнение на системи за съхранение на записи 

Свържете се с нас днес, за да разберете как нашите услугиза осигуряване и контрол на качеството могат да ви помогнат да гарантирате качеството на вашите промишлени съоръжения.