Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Услуги за пускане в експлоатация и управление от SGS – ефективно пускане в експлоатация на промишлено съоръжение, което ви води от планирането до самата му работа.

Ефективното управление на пускането в експлоатация е жизнено важно за успешното и навременно завършване на вашето промишлено съоръжение. Нашите услуги за пускане в експлоатация и управлението му ви предлагат ефективна подкрепа, за да изградим промишлената ви инсталация от фазата на планиране до самата работа.

Защо да изберете услугите за пускане в експлоатация и управление от SGS?

Ние предлагаме персонал с богат опит, оборудване и системи заедно с доказана практика в успешното пускане в експлоатация на промишлени инсталации. Освен това, нашият специално разработен софтуер за управление на пускането в експлоатация ви позволява да си изясните положението, като създава важна информация, когато най-много имате нужда от нея.

Нашите услуги за управление на пускането в експлоатация и за управление ви помагат:

 • да получите ефективна система за помощ с доказан персонал, технологии и системи, които ще изградят вашето съоръжение от фазата на планиране до самата работа
 • да определите най-ефективния път за пускане в експлоатация на вашето съоръжение
 • да получите прецизни и актуални данни, които да използвате в ежедневните си заседания
 • да издавате бюлетини с точни замервания
 • да осигурите ефективен контрол на документите за съществени проектни материали като бази данни и сертификати
 • да изградите ценни умения, които остават и се използват след прехвърлянето на грижите, съхраняването и управлението, тъй като нашият екип за управление на пускането в експлоатация работи в близко сътрудничество с вашия персонал за предаване на знанията

Несравним сам по себе си опит в пускането в експлоатация на промишлени инсталации по целия свят

Предоставяме ви знания и опит от над 1000 офиса по целия свят. Ето защо можем да ви предложим несравними възможности за пускане на промишлени инсталации в експлоатация във всяка област, на всеки етап и във всяка държава по света.

Предоставяме ви всички необходими изпитания, за да премине вашата инсталация от строителство към експлоатация. Нашият доказан метод се фокусира върху уреди, електрически инсталации, машини/вентилация и климатизация, безопасност, телекомуникации и тръбопроводи, като пуска в експлоатация вашето съоръжение на пет етапа:

 1. Планиране и техническо проектиране
 2. Кондициониране и съхранение
 3. Пускане в експлоатация
 4. Пускане в ход
 5. Експлоатация с помощ

Свържете се с нас още днес, за да разберете как нашите услуги за пускане в експлоатация и управление могат успешно да изградят вашето промишлено съоръжение от планирането до работата.