Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Спазвайте техническите разпоредби и приложимите стандарти за внос на стоки в Южен Судан.

От 1 май 2021 г. SGS предоставя услуги по предекспортна проверка на съответствието (PVOC) за пратки, изпращани в Южен Судан, съгласно договор между SGS и Министерството на търговията и промишлеността на Южен Судан чрез националното бюро по стандартизация на Южен Судан (SSNBS).

Целта на програмата е да гарантира, че внасяните в Южен Судан стоки отговарят на изискванията на техническите разпоредби и приложимите стандарти, определени от SSNBS, за да се предотврати вносът на несъответстващи стоки в Южен Судан.

Основни функции на програмата

 • Стоките, внасяни в Южен Судан, трябва да имат Сертификат за съответствие (CoC)
 • Сертификатът за съответствие (CoC) е задължителен документ за разрешение за внос за всяка пратка
 • Износителят носи отговорност за всички правни или икономически последствия, причинени от доставката на стоки без съответния Сертификат за съответствие

В зависимост от начина на сертифициране SGS предлага една или комбинация от следните интервенции:

 • физическа проверка преди експедиране;
 • вземане на проби, изпитване и анализ в акредитирани лаборатории;
 • проверка на процеса на производство на стоки;
 • Проверка на документи и оценка за съответствие с изискванията на приложимите технически предписания и стандарти

Стоки, подлежащи на Програмата за предекспортна проверка на съответствието (PVoC):

 • Играчки и спортно оборудване
 • Електротехника и електроника
 • Продукти за автомобилната промишленост (в това число нови и употребявани превозни средства)
 • Химически продукти
 • Механични материали и газови уреди
 • Хартия и канцеларски материали
 • Мебели (дървени и метални изделия)
 • Оборудване за безопасност (лични предпазни средства)
 • Храни и хранителни продукти
 • Строителни материали
 • Медицински изделия и фармацевтични продукти
 • Използвани продукти
 • Горива / петролни продукти

SGS е световен лидер в областта на услугите по инспекция, верификация, изпитване и сертифициране с многогодишен опит в управлението на програми за оценка на съответствието в световен мащаб. Ние предлагаме ефективни и цялостни решения, предоставени от екип от професионалисти, които да гарантират, че вашите пратки отговарят на изискванията на Южен Судан.