Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Кралство Саудитска Арабия изисква всички пратки за износ за страната да бъдат придружавани от сертификат за съответствие (CoC). Той свидетелства за съответствие с приложимите стандарти и технически изисквания.

В SGS ние предлагаме различни услуги на клиентите в процеса на изпълнението на програмата за оценка на съответствието. В зависимост от естеството на продукта проверката може да включва една или комбинация от следните дейности:

  • Физическа проверка преди експедиране
  • Вземане на проби, изпитване и анализ в акредитирани лаборатории
  • Проверка на процеса на производство на стоки
  • Документална проверка и оценка за съответствие с изискванията на приложимите технически предписания и стандарти, напр. SASO, GSO, IEC

Програмата за оценяване на съответствието е под ръководството на Министерството на търговията и промишлеността, а ние сме упълномощен сертифициращ орган.

Нашият богат опит в управлението на програми за оценка на съответствието по целия свят ни позволява да предлагаме ефективни и цялостни, индивидуално изготвени решения на износителите, и да гарантираме, че техните пратки отговарят на приложимите изисквания.