Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Внос на промишлени продукти в кралство Мароко със Сертификат за оценка на съответствието на продукта.

SGS получи одобрение от Министерството на промишлеността, търговията, зелената и цифровата икономика (MICEVN) за прилагане на програмата за оценка на съответствието на промишлените продукти в съответствие със Закон 24-09, допълнен от Указ № 2-212-502 и Наредба № 3873-12.

Промишлените продукти, внасяни в кралство Мароко, трябва да съответстват на приложимите местни стандарти и/или на действащите технически разпоредби. В зависимост от продуктите верификацията се извършва или в страната-износител преди експедирането на стоките, или в местоназначението при пристигане на товара.

Контрол в страната на произход

В зависимост от начина на сертифициране ние предлагаме една или комбинация от следните интервенции:

  • физическа проверка преди експедиране;
  • тестване в акредитирани лаборатории;
  • проверка на процеса на производство на стоки;
  • Документална проверка и оценка на съответствието според стандартите и/или техническите разпоредби на Мароко

SGS предоставя Сертификат за съответствие (CoC) като доказателство за задоволителни резултати от всички интервенции или доклад за несъответствие, ако резултатите от интервенциите не са задоволителни. Вносителят или неговият агент след това качват Сертификата за съответствие в сайта на министерството, а SGS в Мароко след документална проверка ще го приеме или отхвърли.

Контрол в местоназначението

  • Интервенция в местоназначението на стоките, които трябва да се проверяват при пристигане в местоназначението (няма проверка при произход)

Вносителят или неговият агент изпраща всички документи и информация, свързани с товара, през сайта на министерството. В зависимост от Интервенцията в местоназначението, възложена от MICEVN, ние предлагаме една или комбинация от следните интервенции:

  • Документална проверка
  • Физическа проверка
  • Вземане на проби за изпитване и анализ в акредитирани лаборатории

Докладите от дейностите по проверка се оценяват, а резултатите (прието/отхвърлено) се записват в системата на Министерството.

Защо да изберете SGS?

В качеството ни на водеща световна компания за проверка, верификация, изпитване и сертифициране с несравнима глобална мрежа от експертни познания, се посвещаваме да предоставяме на износителите в кралство Мароко и вносителите в кралство Мароко ефективни услуги.