Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Спазвайте съответните национални и международни стандарти за качество за износ на стоки в Централната Африканска Република.

Считано от 1 март 2021 г., SGS обслужва изключително програмата за предекспедиционна проверка на съответствието (PVoC) на внасяните стоки в CAR, действаща от името на Министерството на търговията на Централната Африканска Република (CAR MOC). С това правителството на CAR стартира програмата PVoC, за да защити потребителите от опасни и некачествени стоки, и да предотврати превръщането на страната в сметище за тези изделия.

SGS ще извърши услуги по оценка на съответствието за износителите на стоки, за да провери и потвърди, че техните изделия отговарят на съответните национални и/или международни стандарти за качество. Само тези изделия, които отговарят на съответните разпоредби и стандарти, ще получат сертификат за съответствие. Това трябва да бъде показано пред митническия орган при пристигане на пратката на пристанищата на влизане, преди стоките да бъдат предадени на вносителя/получателя.

Това е неизчерпателен списък на продуктовите групи, включени в програмата:

 1. Хранителни продукти и храна
 2. Химикали и свързани продукти
 3. Пластмасови и каучукови изделия
 4. Кожени изделия
 5. Дървесина и изделия от дървесина
 6. Хартия и хартиени изделия
 7. Текстил и облекла
 8. Обувки и шапки
 9. Строителни материали, в това число камъни и изделия от стъкло
 10. Метали и метални изделия
 11. Промишлено оборудване и машини
 12. Механични изделия, включително газови уреди
 13. Електрически и електронни изделия
 14. Телекомуникационни изделия
 15. Моторни превозни средства и части
 16. Лабораторно, научно или метрологично оборудване и инструменти
 17. Играчки и спортни артикули
 18. Мебели и обзавеждане

Доставките с по-малък от минималната прагова стойност FOB от 1500 USD за търговски цели (3 000 USD за лични) не се покриват от програмата.

SGS е световният лидер в областта на услугите по инспекция, верификация, изпитване и сертифициране с многогодишен опит в управлението на програми за оценка на съответствието в световен мащаб. Ние предлагаме ефективни и цялостни решения, предоставени от екип от професионалисти, които да гарантират, че вашите пратки отговарят на изискванията на Централната Африканска Република.