Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Подобряването на прозрачността и проследяемостта в горския сектор е съществено важна за осигуряване на автентичност по цялата ви верига на доставка.

Политиките за поръчки на дървесина често изискват дървеният материал да бъдат сертифициран чрез схеми като Устойчивото управление на горите (SFM), а недостигът на сертифицирани продукти оказва силно влияние върху веригите на доставка и по този начин компрометира печалбата, устойчивостта и програмите за повторно разработване. 

Подобряване на проследимостта чрез технологии

Използването на технологии за проследяване на движението на дървения материал и мониторинг на финансовите потоци трансформира прозрачността в горския сектор. Осигуряването на ефективен контрол върху движението на дървения материал гарантира законността на изнесения или локално разпространен дървен материал, а подобреното проследяване гарантира, че данните за веригата на доставка са 100 % точни, от гората до точката на износ.

Управление на горите

Незаконната сеч заплашва устойчивото развитие на горския сектор. С използването на технологии за подобряване на управлението на горите ще можете да намерите, проследите и сертифицирате дървения материал в процеса на растежа. Нашето значително присъствие в глобалния горски сектор ни дава ясно разбиране за това как редовният одит, постоянният мониторинг и независимата проверка на производството на дървесина на дадена фирма може да подобри веригите на доставка и еко-съобразеност.

Нашите решения предлагат дългосрочно подобрение на управлението и проверката на информацията относно горите и допринасят за по-доброто управление в горския сектор. Научете повече за Одитите за законност на дървения материал и Националния контрол на горите.