Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Услуги по обучение за работа със скенер от SGS – дават на операторите ви практическия опит, от който те се нуждаят, в различни области, включително анализ на изображението при сканиране на товари, проверка на багаж и палети, радиационна защита и оперативно обучение.

Сканиращите технологии днес се използват по цял свят за проверка на товари, контейнери, багаж и други пратки, но един скенер е ефективен само дотолкова, доколкото е ефективен неговият оператор. Ние в SGS вярваме, че анализаторът на изображения трябва да има опит в разпознаването на различни опасни обекти, за да може да ги разпознае бързо за кратък интервал от време.

Нашите различни услуги по обучение за работа със скенер ще ви позволят да дадете на операторите си практическия опит, от който те се нуждаят, в различни области, включително анализ на изображението при сканиране на товари, проверка на багаж и палети, радиационна защита и оперативно обучение.

Обучението може да бъде съобразено с нуждите ви и адаптирано спрямо нивото на уменията на операторите ви. Нашето обучение е в допълнение към първоначалното обучение от производителя, като се фокусира изключително върху подобряване на уменията и ефективната работа на операторите.

Интензивно обучение за анализ на изображение на скенери на товари

Процентът на разкриване на измами зависи от способностите на анализатора на изображението. Ние в SGS знаем, че нищо не може да замени опита и практиката и затова разработихме интензивни курсове, които дават на операторите шанс да анализират различни специфични изображения, класифицирани според типа заплаха. Нашето обучение по изображение на товари включва:

  • Обяснение на целия процес на анализ на изображението
  • Някои практически примери, класифицирани според типа заплаха
  • Интензивна практика по анализ на изображение
  • Оценка и представяне на атестацията на SGS

Обучение по анализ на изображение за служители, проверяващи багаж и палети

Рентгеновите скенери се използват по цял свят за проверка на багаж и товари за скрити и забранени предмети, скенерите обаче не могат да идентифицират подозрителните изображения без квалифицирани обучени оператори. Операторите трябва да имат богат опит в разкриването на различни заплахи, така че преди началото на обучението, ние правим оценка на операторите, за да установим техните познания и годност за детайлна аналитична работа. Тази оценка разглежда няколко области, включително пространствено възприятие, разпознаване на цветове, внимание към аномалии и способност за визуално довършване на непълен образ. Обучението включва:

  • Разпознаване на опасни обекти: идентифициране на подозрителни обекти в по-сложни изображения
  • Разпознаване на предмети - наслагване: идентифициране на подозрителни предмети, закрити от други предмети, в многопластови изображения

Радиaционна защита

Обучението предоставя на операторите необходимите знания за характеристиките на рентгеновите лъчи, за радиационната безопасност и основите на рентгеновото сканиране

Практическо обучение

Обяснение на различните фази на процеса на сканиране с акцент върху на ролята на всеки служител и координацията на всяка задача и обучение относно включването и изключването на скенера за оптимизиране на цялата операция.

Обучение по разпознаване на заплаха

Това обучение запознава операторите с широк спектър опасни предмети и начините за тяхното разпознаване. Те включват експлозиви, огнестрелни оръжия, ножове и оръжия за бойни изкуства и забранени предмети. Обучението след това се адаптира в зависимост от конкретните умения, необходими на вашите оператори. Нашето компютърно обучение предоставя практически опит и компетентност на различни нива, при проверката на багажа. 

Свържете се с нас, за да научите как нашите Услуги по обучение за работа със скенер могат да повишат знанията на операторите ви.