Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Услугите по сигурността и митническите администрации по света все повече се нуждаят от най-ефективните услуги за сканиране на товара за защита от измами и незаконна търговия. Ние в SGS разбираме нуждата от създаване и изпълнение на сканиращите услуги за гранична сигурност усърдно и прецизно, за да се гарантира точност и максимална ефективност.

Нашите международни знания и компетентност са водещи на пазара на сканирането на товари, от опита ни в изграждане на услуги по сигурността на границата до отношенията ни с производителите на скенери.   

Ние ще проектираме, изпълним и поддържаме вашите сканиращи услуги чрез следните стъпки:

  • Ако си търсите инвеститор по проект за скенери, ние предлагаме гъвкави решения, като част от широкия ни спектър услуги за гранична сигурност. В качеството си на инвеститори в проект за скенери, ние поемаме всички финансови и технически рискове чрез схеми за финансиране като BOOT (изгради, притежавай, експлоатирай, прехвърли), BOT (изгради, притежавай, прехвърли) или лизингови споразумения.
  • Ние провеждаме задълбочено проучване за приложимост на проекта на място, за да оценим настоящия процес на освобождаване на точките на влизане и излизане. След това ще оценим обема на трафика и неговите колебания за определен период, за да установим нарастването на обема за следващите години. Проучване за зониране и картографиране ще ни покаже усложненията при използването на скенер по отношение на обем на работа, въздействие върху околността и реорганизация. След това извършваме пълен преглед на местоназначението, митницата и сканиращите процеси.
  • Сканиращата технология се развива постоянно и нашият пазарен опит ни дава възможност да ви помогнем при избора и сравнителното проучване на скенери. Установените ни отношения с производители на скенери означават, че можем да ви помогнем при преговорите за подписване на договор за оборудването ви, за да се осигури най-добрата цена и възможности за покупка при договори, резервни части и доставка.
  • Разбираме значението на правилното конфигуриране на обекта ви. Ще ви помогнем при въвеждането на скенера на обекта, подготовката на обекта и пускането в експлоатация и ще ви помогнем да организирате потока на трафика, за да се избегне задръстване.
  • Фабричните изпитвания (FAT) и изпитванията за място (OSAT) защитават интереса ви, като потвърждават, че гаранциите, давани от търговеца, са истински и коректни. Ние ще присъстваме на тези тестове, за да се уверим, че цялото оборудване е подходящо за нуждите ви.
  • Ще помогнем за въвеждането на организация по поддръжка на скенера с цел правилно поддържане на оборудването ви.
  • Нашите експерти ще ви помогнат с експлоатацията на скенера.
  • Намирането на правилния екип от специалисти, като анализатори на образ, изисква опитна преценка. Нашият екип ще помогне за написването на дефиницията на работната позиция и изискванията за умения, както и ще ръководи процеса на наемане от подбора до интервюто. Обучението на персонала ви е съществен елемент от процеса по прилагане. Научете повече за нашето обучение за специалисти по скенери.

Обадете ни се днес, за да научите повече.