Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Експлоатация и поддръжка на скенер от SGS – оптимизирайте вашия обект с експлоатационна помощ и превантивна поддръжка.

Запазването на скенерите ви в оперативен режим и добре поддържани е от съществено значение, за да се осигури прецизна точност на услугите по сканиране. Нашият богат опит по експлоатация на скенери на място ни дава уникално разбиране за това как да ви помогнем да увеличите ефикасността и точността на вашия обект.

Нашите експерти по сканиране в SGS могат да ви помогнат при всекидневните ви операции по сканиране или да управляват скенера вместо вас. Ние предлагаме услуги по експлоатация, включително анализ на изображението, управление на документооборота, разследване на подозрителни товари и работа с потребители на скенер.

Превантивната поддръжка е съществена, за да се осигури безпроблемното функциониране на сканиращото ви устройство. Ние предлагаме различни услуги по цялостна поддръжка, включително:

  • Управление на резервни части:предлагаме нашия SGS софтуер за управление на резервни части, за да се гарантира автоматичната замяна от производителя на скенера на всяка резервна част, извадена от складовата наличност.
  • Екип за поддръжка на място: този екип ще има необходимите умения и квалификация, за да осигури поддръжка, съобразена с конкретните условия, като реагира незабавно при повреди, с цялата подкрепа на мрежата на SGS.
  • Непрекъсната онлайн помощ:нашият център за база от знания на SGS е достъпен денонощно по целия свят, като ви дава достъп до информация за отстраняване на повреди от производителя, нашия опит с повреди и процедури за решаване на проблема - всичко на едно място.  

Свържете се с нас за повече информация за услугите ни по експлоатация и поддръжка на скенери.