Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Консултантски услуги по работа със скенер на SGS – експертни познания на пазара и практически опит, необходими при въвеждането на сканиращи технологии.

При въвеждането на сканираща технология за държавна организация е важно да се избере правилното техническо решение. Ние в SGS имаме значителен опит в използването на сканиращи технологии - от определянето на вашия проект, финансирането на оборудването и набирането на оперативен екип до неговото обучение. Работили сме с няколко държави в помощ на избора на най-ефективното оборудване, подходящо както за моделите за търговия на страната на клиента, така и на местните условия.

Помощ при участие в търгове

Ние ще ви помогнем както да съставите техническото задание за търга, така и да оцените офертите. Специалистите ни в SGS работят с всички производители на скенери и нашите знания и опит са безценни при оценката на офертите на производителите и правилния избор на оборудване, отговарящо на вашите нужди.  

Присъствие при изпитване от трета страна

Фабричните изпитвания (FAT) и Изпитванията на място (OSAT) са от съществено значение при въвеждането на всяко сканиращо оборудване. Те защитават интересите ви, като ви дават сигурност, че всяка гаранция, дадена от търговеца, може да бъде активирана при необходимост. Ние ще присъстваме на изпитанията FAT и OSAT на обекта на производителя, както и на вашия собствен обект със скенер, за да гарантираме, че оборудването е в съответствие с техническото описание, съответните разпоредби и спецификации и че отговаря на изискванията за ефективност.

Одити

Ние разработихме разширени одиторски процедури за осигуряване на надеждността на вашата система за сканиране, както и честотата и качеството на техническата поддръжка. Те включват:

  • Оперативни одити – преглед на текуща логистика, оценка на документооборота и оценка на операторите.
  • Одити по сигурността – радиационна безопасност, аспекти по сигурността на обекта, като аварийни процедури и права на интелектуална собственост
  • Технически одити – за да се гарантира, че оборудването е техническо надеждно и съответства на договорните спецификации/задължения
  • Одити по организация на поддръжката

Освен одита, ние предлагаме редица допълнителни решения, включително:

  • Въвеждане на сканиращи технически решения в сътрудничество с производителя на скенери
  • Преглед на организацията на поддръжката, включително доставка и управление на резервни части
  • Разработка на нови и по-подходящи/ефикасни процедури
  • Обучение на екипа за поддръжка (опреснителни курсове, специфично обучение с оглед на слабостите, установени по време на одита)
  • Последваща проверка на организацията на поддръжката

Научете повече за нашите консултантски услуги по сканиращи устройства